Ecit Group består av en rekke datterselskaper, hver med sine delvis ulike betingelser.

Vi henviser til hvert enkelt datterselskap for leveransespesifikke betingelser. Vi produserer og publiserer mye innhold på våre nettsider og på vår blogg.

Vi vil til enhver tid forsøke å holde alt innhold oppdatert, men tar forbehold om at endringer i for eksempel satser og andre regulativer kan bli endret etter at vårt innhold er publisert, og ikke alltid være gjeldende. Spesielt gjelder dette vår blogg, som man må anse som en kronologisk nyhetsstrøm.