Kvalitet

Med høy kompetanse og førsteklasses tjenester.

Pålitelighet

Gode rutiner og solide prosesser gir deg sikre leveranser til riktig tid.

Åpenhet

Vi viser deg hvordan vi jobber, så du vet hva du kan forholde deg til.

Entreprenørskap

Vi er selv entreprenører og vet hva som kreves av innovasjon og forretningsdrift.

ECIT- Economics & IT


Ecit står for "Economics & IT" og det er nettopp dette vi er spesialister på.
Vi vet at fremtiden innen forretningsstøtte, som regnskap, lønn og IT, ikke kan løses effektivt hver for seg. Man trenger en helhetlig og samlet tilnærming til de funksjonene i bedriften som støtter produksjon og leveranse. Det er da man blir mest mulig effektiv og skaper best mulig kvalitet på arbeidet.

Entreprenørdrevet
Ecit er entreprenørdrevet, ettersom mer enn 70% av selskapet eies av de opprinnelige gründerne og eierne i datterselskapene. Dette er mennesker med lokal forankring, lokal kjennskap til markedet og ekte engasjement for kundene. 

Morgendagens beste partner for outsourcing
Vår ambisjon er å skape morgendagens beste partner for outsourcing av tjenester knyttet til kundenes IT-, økonomi- og administrasjonsfunksjoner. Vi hjelper våre kunder med å etablere prosesser og rutiner internt, med å utføre arbeidet i henhold til krav fra kunder, ansatte og myndigheter, og vi leverer systemer og software som passer den enkelte kunde.

Sterk vekst
Ecit er i dag overkant av 1.000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark, og er i sterk vekst.