Det er mange retningslinjer og krav som stilles fra myndighetene.

Ecit har derfor et fagmiljø som kan bistå deg både med verktøy og løsninger for å møte disse.

Vi kan sørge for drift av regnskap lønn, lønn og medlemsoppfølging. Med oss på laget kan du stole på at lover og regler blir fulgt opp samt at rapportering blir oversiktlig.

Spesialister med dybdekunskap

For å kunne gi deg en dypere fagkompetanse har vårt team dannet sin egen avdeling. Våre ansatte består av dedikerte fagpersoner med mange års erfaring innen regnskap, IT og forretningssystemer. Vi vil gjerne høre fra deg og bistå i prosessen med valg av leverandør.

Jeg vil vite mer