Fremtidens forretningsstøtte til dagens ledere

Ecit Accounting leverer alt innen regnskap og lønn.
Vi hjelper våre kunder som ønsker å outsource hele eller deler av sitt regnskap, for å både sikre kvaliteten på arbeidet og for å kunne fokusere på sin egen drift. Vi kombinerer stordriftsfordeler med lokal tilstedeværelse slik at våre kunder både får en 100% leveranse og en partner som forstår det markedet de opererer i.

Hvordan nå oss?

Telefon: 40 00 33 38
Epost: salg@ecitaccounting.no